Back

Prosody (F0 and duration) modeling by MSD-HMM

Synthesized speech from text


"Chiisana unagiyani, nekkinoyouna monoga minagiru."

"Doroboudemo haittakato, isshuN bokuha omotta."

"Gakuseiha repootowo okuto, chotto atamawosagete deteitta."

"Kippuwokaunoha, jidouhaNbaikikaradearu."

"Tokaideha, deauhitono hotoNdoga misiranuhitodearu."

"HyougeNsuru nouryokuwo mini tsukeru kotodearu."

"Kigyoukibobetsuno chiNgiNkakusamo, sukoshizutsu chijimattekita."

"Ippyouno kakusaha, sarani hirogarudarou."

"Korega, hiroi imideno kiNzokuhirouniyoru hakaidearu."

"Iiajino waiNwo urumisenara, kyakuga afureru."


Effect of dynamic feature

"Chiisana unagiyani, nekkinoyouna monoga minagiru."

Dynamic feature of spectrum
with without
dynamic feature
of F0
with
without


"Doroboudemo haittakato, isshuN bokuha omotta."

Dynamic feature of spectrum
with without
dynamic feature
of F0
with
without


"Gakuseiha repootowo okuto, chotto atamawosagete deteitta."
dynamic feature of spectrum
with without
dynamic feature
of F0
with
without